Finestres Obertes, video integració llingüística a Valldemossa
Aquest arxiu de vídeo és una manera de valorar la feina feta silenciosament pel CP Nicolau Calafat de Valldemossa i que ha conseguit la integració lingüìstica del seu alumnat al llarg dels anys a la comunitat de Valldemossa.
4 famílies diferents ens expliquen les seves experiències entorn a l'aprenentatge del català, del castellà i d'altres llengües maternes o estrangeres. L'actual Projecte lingüístic del col.legi garanteixen uns bons resultats, amb una metodologia consolidada i sense conflictes a partir de l'ús de la llengua catalana com a llengua vehicular.
Bookmark and Share