PROJECTE D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS SEPARATIU DE LA XARXA DE RESIDUALS DEL NUCLI URBÀ DE VALLDEMOSSA
A partir de la primera setmana del mes de març comencen les obres d'evacuació d'aigües pluvials separatiu de la xarxa de residuals que afectarà el nucli antic de Valldemossa, des de la Plaça de Cartoixa fins al c. Roques Llises.

En el document adjunt trobareu l'explicació del projecte, així com les diferents fases que es duran a terme.
Bookmark and Share